Zaproszenie do udziału w spotkaniach „Grupy wsparcia”

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim serdecznie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w kolejnych spotkaniach „Grupy wsparcia”, które odbędą się w terminach:
  • 29 lipca 2015 roku (godz.16.00-18.00),
  • 12 sierpnia 2015 roku (godz. 16.00-18.00),

Prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem zgłoszenia swojego udziału w spotkaniach. Zapraszamy!

O nas

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śl. prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej. Czytaj dalej

Z historii Ośrodka Adopcyjnego

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012 r. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został powołany Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śl. powstał w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i mieści się w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 (były budynek starego szpitala, II piętro).
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl. uległ likwidacji z dniem 31 grudnia 2011 r. Powyższa jednostka została utworzona zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego od dnia 1 lipca 2005 r. jako jednostka budżetowa realizująca zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej. Pierwsza siedziba Ośrodka mieściła się w Gorzycach. W 2008 roku Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy swą lokalizację przeniósł do Wodzisławia Śl.