Oddanie dziecka do adopcji

Jeśli spodziewasz się dziecka a Twoja sytuacja życiowa nie pozwala Ci na wychowanie go zgłoś się do nas, pomożemy Ci poprzez:

  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo pedagogiczne
  • poradnictwo prawne
  • pomoc w znalezieniu miejsca w domu samotnej matki,
  • pomoc w znalezieniu rodziny, która zaopiekuję się i pokocha Twoje dziecko

Zrzeczenie – tak popularnie mówi się o oddaniu dziecka do adopcji. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (art. 119 § 1 k.r.o) to wyrażenie zgody przez rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka bez wskazywania osoby przysposabiającego. Zrzeczenia dokonuje się przed Sędzią Sądu Rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu. Zgodę na adopcję dziecka można wyrazić najwcześniej 43 dni po jego urodzeniu (6 tygodni). Należy mieć przy sobie dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.

Jeżeli jesteś panną, wdową lub rozwódką (dłużej niż rok) i żaden mężczyzna nie uznał Twojego dziecka – zgodę na adopcje wyrażasz sama. Jeśli jesteś zamężna, w separacji, rozwiedziona krócej niż rok – zgodę musisz wyrazić wraz z mężem (nawet, jeżeli mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka).

Gdy ojciec dziecka został podany w akcie urodzenia również musi wyrazić zgodę na adopcje.

Wyrażenie zgody na adopcje dziecka nie może odbywać się pod przymusem.

W czasie dokonywania zrzeczenia nie można być pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Zgodę na adopcję można odwołać (również w Sądzie) do momentu wpłynięcia do sądu wniosku o przysposobienie dziecka.

Wyrażenie zgody na adopcję dziecka w przyszłości bez wskazywania osoby przysposabiającej oznacza, że nie będziesz znała nazwiska ani adresu rodziców adopcyjnych.

JEŚLI JESTEŚ ZDECYDOWANA ODDAĆ DZIECKO DO ADOPCJI PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

Zgłoś się do ośrodka adopcyjnego  i porozmawiaj z pracownikiem. Podczas rozmowy możesz złożyć wstępną deklarację o oddaniu dziecka do adopcji. Możesz także wyrazić zgodę na to, aby po urodzeniu dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej do czasu złożenia zrzeczenia w Sądzie i znalezienia odpowiedniej dla dziecka rodziny adopcyjnej.

Szpital

Poinformuj szpital, że pozostawiasz dziecko. Możesz poprosić, aby nie pokazywano Ci dziecka po porodzie i nie przystawiano go do piersi. Możesz także poprosić personel szpitala o podanie leków zatrzymujących laktację. Zostaniesz też poproszona o złożenie pisemnego oświadczenia, że pozostawiasz dziecko w szpitalu – to nie oznacza zrzeczenia! Nadal masz prawo odwiedzać swoje dziecko i w każdej chwili zabrać je do domu.

USC

Każde dziecko musi mieć wyrobiony akt urodzenia. Do tego potrzebny będzie Twój dowód osobisty i akt małżeństwa (jeśli jesteś mężatką) lub Twój akt urodzenia (jeśli jesteś panną). Gdy jesteś zdecydowana na oddanie dziecka możesz poprosić w USC o nie meldowanie dziecka pod Twoim adresem. Ważne jest, abyś nadała dziecku imię – w przeciwnym razie zrobi to urzędnik.