Historia

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012 r. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został powołany Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śl. powstał w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i mieści się w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 (były budynek starego szpitala, II piętro).
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl. uległ likwidacji z dniem 31 grudnia 2011 r. Powyższa jednostka została utworzona zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego od dnia 1 lipca 2005 r. jako jednostka budżetowa realizująca zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej. Pierwsza siedziba Ośrodka mieściła się w Gorzycach. W 2008 roku Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy swą lokalizację przeniósł do Wodzisławia Śl.

Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy.